logo

Plaça Germanes Mas, 2

12192 Vilafamés (Castelló)

696486553

escolademusica@larocavilafames.com

Pre - matricula't

Estem realitzant millores a la pàgina. En breu, es podrà realitzar la matricula on-line.

Pots realitzar la pre-matricula al formulari

logo

Horaris de l’escola de música

Aules i Horaris (Curs 2020 - 2021)

Aquests seran els horaris que es seguiran tants classes col·lectives com classes instrumentals durant aquest curs 2020-2021. Si hi haguera algún canvi d’aules o d’horaris es notificaria a les persones afectades.

AULA 1
(Pis 2)
AULA 2
(Pis 3)
AULA 3
(Pis 2)
AULA 4
(Pis 2)
AULA 5
(Pis 3)
AULA 6
(Pis 3)
AULA 7
(Pis 4)
 DILLUNS

Prof. Mireia Pitarch
18.30h a 19.30h
SEGON
LLENGUATGE
MUSICAL

Prof. Silvia Bernat

18:15h a 19:15h

PRIMER LLENGUATGE MUSICAL

15:30h a 18:15h i de 19:15h a 20:00h

CLARINET

 

Prof. Mireia
Pitarch

17.15h a 18.15h PERFECCIONAMENT

Prof. Mireia Pitarch

16.00h a 17.15h i de 19.15 a 20.00h

CLARINET

Prof. Adrià Adell

17.30h a 19.30h TROMPA

Prof. Iván Martí

16h a 21h DOLÇAINA

 DIMARTS

Prof. Mireia Pitarch

18.15h a 19.15h
QUART
LLENGUATGE MUSICAL

Prof. Silvia Bernat

15.30h a 20h CLARINET

Prof. Mireia Pitarch

16.15h a 18:15h i de

19.15h a 20.00h

CLARINET

Prof. Rubén Gascó

16h a 20.30h TROMPETA

 DIMECRES

Prof. Mireia Pitarch

18.30h a 19.30h
SEGON LLENGUATGE MUSICAL

Prof. Silvia Bernat

18.30h a 19.30h

PRIMER LLENGUATGE MUSICAL

15.30h a 17.30h i 19.30h a 20.15h

CLARINET

Prof. Mireia Pitarch

17.15h a 18.15h PERFECCIONAMENT

Prof. Mireia Pitarch

16.00h a 17.15h

19.30h a 20.15h

CLARINET

Prof. Jose de los Ángeles

16h a 21h GUITARRA

Prof. Silvia Bernat

17.30h 18.30h SENSIBILITZACIÓ

 DIJOUS

Prof. Jorge Escrig

18.15h a 19.15h
QUART LLENGUATGE MUSICAL

Prof. Silvia Bernat

16h a 17.30h
CLARINET

17.30h a 18.30h INICIACIO

18.30h a 20.00h
REFORÇ

Prof. Jose Muñoz

17.15h a 20.45h
OBOÉ

Prof. Guillermo Torlà

16.30h a 17.30h

TROMBÓ

Prof. Jorge Escrig

19.30h a 20.30h

TUBA

20.30h a 21.00h

COL·LECTIVA

 DIVENDRES
Prof. Sandra Morro

16.30h a 17.30h

17.30h a 18.30h

PERFECCIONAMENT

Prof. Sandra Morro

15.30h a 16.30h

FAGOT

Prof. Ruben Palau
16.45 a 19.00h

SAXO

 DISSABTE
Prof. Alejandro
11h a 12.30h
VIOLONCEL
Prof. Guillermo Torlà
13:00h a 14:00h
BOMBARDÍ
LOCAL
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
(ESCOLETA)
15:30h a 18:30h
PIANO
17.15h a 18.15h
CONJUNT INSTRUMENTAL
18.30h a 20.30h
BANDA JOVE
15.30h a 20.30h PERCUSSIÓ 18:00h a 19:00h
VIOLÍ

Descarrega l’horari