logo

Plaça Germanes Mas, 2

12192 Vilafamés (Castelló)

633820156

larocavilafames@gmail.com

logo

Matricula’t

Dades de l'alumne


Elegeix el curs

Total a pagar


Forma de pagamentDades del pare/mare/tutor@

L’ import de la matrícula es pot fer efectiu en un sol pagament o en tres pagaments. En ambdós casos es farà mitjançant domiciliació bancària.

En el cas d’optar per un sol pagament aquest es faria efectiu durant la primera quinzena de Novembre i en el cas de triar tres pagaments aquests serien durant la primera quinzena dels mesos de Novembre, Febrer i Maig; per la tercera part de l’import de la matricula cadascun d’ells.

A més, es cobrarà una taxa de matrícula en cas de no ser socis de l’Associació Cultural La Roca. Aquesta serà de de 30€ i es cobrarà juntament amb el primer pagament, en novembre. En cas de no ser socis i voler fer-se per tal d’estalviar-se la taxa de matricula, tan sols ho hauran de comunicar el mateix dia en que es signen les matricules.